1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan och dess historia. Det viktigaste syftet är dock att anordna sammankomster för medlemmarna, som alla är tidigare elever på skolan. Även lärarna från skolan är välkomna.

Föreningen inbjuder till ett antal olika aktiviteter varje år. Dessa subventioneras genom fonderade medel.

Information om möten och föreningens ekonomi finns på denna hemsida. Kallelse till föreningens möten sker bara via mejl.

Verksamhetens aktiviteter och ekonomi hanteras av styrelsen.

Styrelse och övriga funktionärer utses på årsmötet.

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

Torsdag 26 september 2024

Föreningen Gamla Beskowiter

Inbjuder exklusivt sina kvinnliga medlemmar på visning av

Stigbergets Borgarrum ”Anna Lindhagens museum”

se inbjudan här.

Nu kan du se bilderna från vår- & sommarmötet

på Djurgården i galleriet.

Här kan du läsa mer om Stiftelsen Beskowska Skolfonden.

Boken om Beskowska skolan är nu utgiven och finns att köpa.

Mer info här

Se bilder från releasen här.

VARNING!

Du som inte uppgett din mejladress, vänligen mejla den till hem@ryo.se då vi i

fortsättningen enbart skickar inbjudningar & info via mejl.

Se alla fotografierna i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus