1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan, dess historia och dess nutida plats i samhället.

Vi i Föreningen Gamla Beskowiter har gått i Beskowska Skolan i Stockholm. Föreningen är till för att skapa kontakt mellan elever och mellan elever och lärare.

Vi brukar träffas några gånger om året på vår, sommar och höst. På denna hemsida kan du bli medlem, se planerade aktiviteter och få kontakt med föreningen.

Read on »

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

                                                                                                                                                                                          Stockholm 2021 09 15

Hösten närmar sig med snabba steg och vi förbereder oss för ännu ett digitalt årsmöte samt information om kommande aktiviteter. Snart fyller vi också 90 år. Pandemin har dessvärre ställt till det ordentligt.

Tyvärr ser vi numera att många e-postmeddelanden inte når fram till dig, troligen p.g.a. ändrad e-post. Tidigare meddelades att vi inte längre kommer att skicka inbjudningar m.m. via brev utan bara med e-post. Vi är därför tacksamma för din aktuella e-postadress. Vi förbereder även möjligheten att i undantagsfall använda oss av SMS, så skicka oss även ditt mobilnummer.

Har du inte någon e-post kanske du kan be någon anhörig eller vän om hjälp. Du kan givetvis även hitta det mesta på vår hemsida www.beskowit.se där allt av intresse finns noterat. Har du inte inloggningen får du höra av dig till undertecknad.

Detta meddelande skickas därför kanske för sista gången både i brevform och som e-post. Får du det per e-post så vet vi att det fungerar och behöver inte meddela oss. Alla ni andra hör av er per omgående.

TITTA I MEDLEMSFÖRTECKNINGEN OCH KONTROLLERA ALLA DINA KONTAKTUPPGIFTER!

Sigbjörn Ryö, Registrator

hem@ryo.se  i undantagsfall även 0708206801


PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus