1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan, dess historia och dess nutida plats i samhället.

Vi i Föreningen Gamla Beskowiter har gått i Beskowska Skolan i Stockholm. Föreningen är till för att skapa kontakt mellan elever och mellan elever och lärare.

Vi brukar träffas några gånger om året på vår, sommar och höst. På denna hemsida kan du bli medlem, se planerade aktiviteter och få kontakt med föreningen.

Read on »

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

ÅRSMÖTET 2021

Årsmöte genomfört torsdagen den 25 november, via portalen Zoom.

På föreningens hemsida beskowit.se finns:

*Bokslut för verksamhetsåret 2020

PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus