1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan, dess historia och dess nutida plats i samhället.

Vi i Föreningen Gamla Beskowiter har gått i Beskowska Skolan i Stockholm. Föreningen är till för att skapa kontakt mellan elever och mellan elever och lärare.

Vi brukar träffas några gånger om året på vår, sommar och höst. På denna hemsida kan du bli medlem, se planerade aktiviteter och få kontakt med föreningen.

Read on »

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

 

VÅRMÖTE

Stockholm stadsmuseum

18 mars 2020

Se inbjudan här

Ni som inte har delgivit oss någon e-postadress får endast inbjudan via hemsidan.


Kommande Årsmöte 2 juni på Sjö och  Land, Strandvägskajen 21

Mer information kommer efter hand!


PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus