1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan, dess historia och dess nutida plats i samhället.

Vi i Föreningen Gamla Beskowiter har gått i Beskowska Skolan i Stockholm. Föreningen är till för att skapa kontakt mellan elever och mellan elever och lärare.

Vi brukar träffas några gånger om året på vår, sommar och höst. På denna hemsida kan du bli medlem, se planerade aktiviteter och få kontakt med föreningen.

Read on »

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

 

VÅRMÖTET INSTÄLLT

Styrelsen har i dag bestämt att ställa in Vårmötet den 18 mars

på Stadsmuseet och Hilton Hotell p.g.a. Coronaviruset

och varningar rörande större mötessammankomster.

Vi skjuter på besöket tills vi vet lite mer om när det blir riskfritt att mötas.

Vi kommer att återkomma med ny information

och hur vi ska göra med återbetalningarna.

 


Kommande Årsmöte 2 juni på Sjö och  Land, Strandvägskajen 21

Mer information kommer efter hand!


PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus