1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan, dess historia och dess nutida plats i samhället.

Vi i Föreningen Gamla Beskowiter har gått i Beskowska Skolan i Stockholm. Föreningen är till för att skapa kontakt mellan elever och mellan elever och lärare.

Vi brukar träffas några gånger om året på vår, sommar och höst. På denna hemsida kan du bli medlem, se planerade aktiviteter och få kontakt med föreningen.

Read on »

Bild på Beskowska Skolans fasad

Kalendarium

Årsmöte den 5 juni på Wennergren Center

se inbjudan: FGB inbjudan Årsmöte 2018

OBS! Sista betalningsdatum skall vara 28 Maj 2018!PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus