Verksamhet

1

Föreningen Gamla Beskowiter, som verkat sedan 1933, vårdar minnet av skolan och dess historia. Det viktigaste syftet är dock att anordna sammankomster för medlemmarna, som alla är tidigare elever på skolan. Även lärarna från skolan är välkomna.

Föreningen inbjuder till ett antal olika aktiviteter varje år. Dessa subventioneras genom fonderade medel.

Information om möten och föreningens ekonomi finns på denna hemsida. Kallelse till föreningens möten sker bara via mejl.

Verksamhetens aktiviteter och ekonomi hanteras av styrelsen.

Styrelse och övriga funktionärer utses på årsmötet.