2022 – Kvinnliga Beskowiter

Besök på Konstnärsgården den 15 september på Maria Prästgårdsgata 3,

skapad av skulptören Christian Eriksson och arkitekt Ragnar Östberg.