Kalendarium

ÅRSMÖTE 2020

Kallelse till årsmötet 14 december som i år sker digitalt p.g.a. pandemin,

har i år skickats per e-post. Medlemmar som inte fått detta,

vänligen vänd Er till Sigbjörn Ryö på hem@ryo.se


PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus