Kalendarium

 

VÅRMÖTE

Stockholm stadsmuseum

18 mars 2020

Se inbjudan här

Ni som inte har delgivit oss någon e-postadress får endast inbjudan via hemsidan.


Kommande Årsmöte 2 juni på Sjö och  Land, Strandvägskajen 21

Mer information kommer efter hand!


PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus