Kalendarium

ÅRSMÖTET 2021

Årsmöte genomfört torsdagen den 25 november, via portalen Zoom.

På föreningens hemsida beskowit.se finns:

*Bokslut för verksamhetsåret 2020

PS. Se nya fotografier i Galleriet!

Här kan du läsa årsskriften Amiculus