Bli medlem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Du som har gått i Beskowska Skolan kan bli medlem i Föreningen Gamla Beskowiter. Föreningen har funnits sedan 1933 och består idag av 880 medlemmar. Medlemskapet ger dig information om föreningens aktiviteter, möten och en medlemsmatrikel. All information sker i dag endast via e-post.
Bli medlem så här:
Skicka in medlemsavgiften 50:- (engångsavgift) och dina uppgifter (se nedan) med ansökan om medlemskap till Föreningen Gamla Beskowiter, bankgiro 5069-0924.

Dina uppgifter: Exempel:
För och efternamn Sven Svensson _________
Vilka år du gick i Beskow åååå-åååå 1956 – 1964 _______________
Personnr ååmmdd-nnnn ååmmdd-nnnn ___________
Postadress SE-123 45 XXX ____________
E-mailadress (för utskick t. medlem) namn@post.se ____________
Mobil (för annat utskick t. medlem)  ____________

Frågor om medlemskap kan skickas till:
Registrator Sigbjörn Ryö, hem@ryo.se