Kontakt

Styrelse för 2016

Ordförande – Magnus Siösteen – magnus.siosteen@telia.com

Sekreterare – Marie Tullberg – marie.tullberg@brahekliniken.se

Kassör & Kapitalförvalning – Anders Kjellbom – anderskjellbom@hotmail.com

Klubbmästare – Nina Langenskiöld – nina@langenskiold.com

Medlems- & Web-redaktör – Sigbjörn Ryö – hem@ryo.se

Camilla Söderquist-Elinder – Suppleant – camillasoderquist@gmail.com

Revisorer

Kaj Strandberg – Auktoriserad revisor

Richard Engelbrecht

Valberedning

Gunnar Ewetz

Marie Willes-Plyhr

Peter Telégin

Postadress till föreningen

Hantverkargatan 21 nb, 112 21 Stockholm