Kontakt

Styrelse för 2023

Ordförande – Magnus Siösteen – magnus.siosteen@gmail.com

Sekreterare – Marie Tullberg – marie.tullberg@gmail.com

Kassör & Kapitalförvalning – Anders Kjellbom – anderskjellbom@hotmail.com

Klubbmästare – Nina Langenskiöld – nina@langenskiold.com

Medlems- & Web-redaktör – Sigbjörn Ryö – hem@ryo.se

Camilla Söderquist-Elinder – camillasoderquist@gmail.com

Revisorer

Kaj Strandberg – Auktoriserad revisor – kajanen@gmail.com

Richard Engelbrecht – richardfengelbrecht@gmail.com

Valberedning

Gunnar Ewetz – gunnar.ewetz@proveritas.se

Marie Willes-Plyhr – marie.plyhr@hotmail.com

Post & e-postadress till föreningen

Swedenborgsgatan 40 nb, 118 27 Stockholm

info@beskowit.se