Skolfonden

Stiftelsen Beskowska Skolfonden

I samband med Beskowska Skolans nedläggning 1976 uppstod tillgångar som måste realiseras. Här fanns bl. a skolans fastighet på Engelbrektsgatan 9-11.

Överskottet från försäljningen fördelades på Föreningen Gamla Beskowiter (FGB) och en blivande skolfond.

Någon skolfond fanns inte vid skolans nedläggning. Skolfonden instiftades av ett antal till skolan närstående personer 1978. I gruppen, som bestod av 7 personer ingick skolans sista rektor K-G Kökeritz.

Den 19 maj 1978 instiftades och antogs stiftelsens stadgar. Namnet på skolfonden blev Stiftelsen Beskowska Skolfonden (SBS).  

Skolfondens ändamål är att ”främja och understödja av privata skolinrättningar i Sverige bedriven verksamhet”

Fonden har fram till 2022 förvaltats av en styrelse gemensam för SBS och Anna Whitlocks Minnesfond. Från och med 2022 förvaltas SBS av en styrelse huvudsakligen hämtad från gamla elever i skolan. Gunnar Ewetz (ordförande), Elisabeth Bjar, Gunilla Blomqvist, Olle Lindstrand och Magnus Siösteen.

Per den 31 december 2023 hade fonden ett kapital av ca 3,8 MSEK placerad i en särskild stiftelsefond i Handelsbanken.  Det årliga överskottet ska utdelas. Utrymmet för utdelning växlar något, men ligger på ca 100.000 kr per år.

Utrymmet för utdelning kan komma att öka genom gåvor från gamla elever.   Kontakta styrelsen om det finns intresse för detta.